TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Bildiri Yazım Kuralları

GENEL KURALLAR

1. Bildirilerin metni ve şekilleri 210 x 297 mm (A4) normundaki kağıdın tek yüzü kullanılarak 12 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

2. Basılmak üzere son haline getirilmiş olan bildirinin hiçbir yerinde, formülle kullanılan özel karakterler de dahil olmak üzere, el yazısı ile yazılmış kısım yer almamalıdır.

3. Bildiri sunuş yazısında ayrıca gerektiğinde haberleşebilmek için, açık adres, telefon varsa faks numaraları ve e-mail adresleri yazılmalıdır.

4. Bildiri başlığı, iki satırı aşmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

5. Bildirilerin word ve pdf olarak iki ayrı formatta sempozyum sekretaryasına e-mail ile ulaştırılması gerekmektedir. Bildiri tam metni sempozyum sekreteryasına ulaştığında bildiri sahiplerine onay maili gönderilecektir.

 

BİLDİRİ METNİ İLE İLGİLİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiri metni bir buçuk satır aralıkla yazılmalı ve başlıklar haricinde Times New Roman 12 fontu kullanılmalıdır.

2. Yazı alanı 155 x 245 mm boyutlarında olmalıdır. Bu alan A4 normundaki kağıdın sol tarafından 30 mm, sağ tarafından 25 mm, üzerinden 24 mm ve altında 28 mm boşluk bırakılarak sağlanmalıdır.

3. Bildiriler aşağıda belirtilen sırada yazılmalıdır.

a) Bildiri başlığı: Örnek 1’de gösterildiği gibi yazı alanı ortalanarak, sayfanın üst kenarından dört satır aşağıda (en az 50 mm) olacak şekilde Times New Roman 16 fontu ile koyu olarak yazılmalıdır.

b) Yazar ile ilgili bilgiler: Yazarın adı, ünvanı bağlı olduğu kuruluş, yaşadığı şehir ve ülke başlıktan üç boş satır sonra, yazı alanı ortalanarak yazılmalıdır. Yazar adları Times New Roman 14 fontu ile koyu olarak yazılmalıdır.  Birden fazla yazar olması durumunda bu bilgiler Örnek 1’de gösterildiği gibi yan yana ortalanarak yazılmalıdır.

c) Özet: Bildirinin 150 kelimeyi özeti yazar ile ilgili bilgilerden sonra üç boş satır bırakılarak yazılmalıdır. Altına bir satır boşluk bırakarak konu ile ilgili 5 anahtar kelime eklenmelidir.

d) Abstract: Bildirinin İngilizce özeti ve İngilizce anahtar kelimeleri Türkçe özet ile aynı formatta yazılmalıdır.

e) Asıl bildiri kısmı: Bu bölüm özeti takiben arada üç boş satır bırakılmak sureti ile yazılmaya başlanmalıdır. Bu kısım ile ilgili genel kurallar Madde 4’de verilmiştir.

f) Teşekkür: Teşekkür edilecek kişi ve/veya kuruluşlar var ise bildiri metninden üç boş satır sonra başlanarak teşekkür kısmı hazırlanmalıdır.

g) Kaynaklar: Eğer teşekkür metni var ise teşekkür metninden, aksi halde bildiri metninden sonra üç boş satır bırakılarak Örnek 1’de gösterilen normda tek satır ara ile yazılmalıdır.

h) Ekler: Varsa ekler kaynaklardan sonra üç boş satır atlanarak bildiri metni için geçerli olan kurallara uyularak yazılmalıdır.

4. Asıl bildiri metni hazırlanırken aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. Kuralların uygulanışı Örnek 1 üzerinde ayrıca gösterilmiştir.

a) Bildiride mutlaka AMAÇ ve SONUÇ ana başlıkları olmalıdır. AMAÇ ana başlığı altında, çalışmanın amacı ve kapsamı açık şekilde belirtilmelidir. SONUÇ ana başlığı altında çıkarılan sonuçlar ve öneriler verilmelidir.

b) Bölüm başlıkları yazı alanı ortalanarak, koyu harflerle yazılmalıdır. Bölüm başlığının üzerinde iki, altında ise bir boş satır bulunmalıdır.

c) Ara başlıklar satır başında başlamalı, üstlerinde ve altlarında bir boş satır bulundurulmalıdır.

-Birinci derecedeki ara başlıktaki bütün kelimeler büyük harflerle başlamalıdır ve koyu harflerle yazılmalıdır.

-İkinci derecedeki ara başlıktaki bütün kelimeler büyük harflerle başlamalıdır ve normal harflerle yazılmalıdır.

d) Paragraf dört harf içeriden başlamalı ve iki paragraf arasında bir boş satır bırakılmalıdır. Sayfa sonunda başlayan bir paragrafın son iki satırı sayfaya sağmıyorsa böyle paragraflar bir sonraki sayfaya aktarılmalıdır.

e) Formüller bilgisayarda yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Formül numaraları sayfanın sağına oturmalı ve parantez içinde yazılmalıdır.

f) Her formül alttaki ve üstteki yazılardan bir boş satır ile ayrılmalıdır.

g) Bildiri metninde ve formüllerde kullanılan tüm semboller tanımlanmalıdır.

h) Bildirilerde SI veya metrik birim sistemlerinden biri kullanılmalıdır.

i) Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralanarak yazılmalı ve yazı içinde bir kaynağa atıfta bulunulduğunda kaynak numarası aynı satırda parantez içinde verilmelidir.

j) Kaynaklar listelenirken yazar (veya yazarların) soyadı, adının baş harfi, kaynağın ismi, yayınlandığı yer, yayın no, yayınevi, ülke, yayın tarihi, (ay, sene) ve sayfa no’su belirtilmeli, bildiri başlıkları çift tırnak içine alınmalı, kitap isimlerinin altı çizilmelidir.

 

ŞEKİLLER VE TABLOLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Şekil başlıkları şekillerin altına gelecek biçimde, numara verilerek yazılmalıdır.

2. Fotoğraflar şekil olarak düşünülmelidir.

3. Şekiller üzerinde formül yazılması gereken durumlarda, bildiri metninde yer alan formüllere uygulanan kurallara uyulması gerekir.

4. Şekillerin üzerine el yazısı ile ekleme yapılmamalıdır.

5. Şekiller ve tablolar yazı içinde en uygun yere gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Gerekirse sonda toplanabilir.

6. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.